Category Archives: 十套手歌诀 (祇傳嫡傳弟子)

十套手歌诀Shi Tao Shou

Tai Ji 太极
Liang Yi 两仪
San Cai 三才
Si Xiang 四象
Wu Xing 五行
Liu He 六合
Qi Xing 七星
Ba Gua八卦
Jiu Zi 九子
Chong Wei 重围